Privacy Policy

Versoteq 3D Solutions Oy, Finnoonniitynkuja 4, 02270 Espoo. https://www.versoteq.com https://core.versoteq.com

SUOMEKSI
1. VERKKOPALVELUIDEN JA -SIVUSTOJEN KÄYTTÖEHDOT
2. REKISTERISELOSTE

IN ENGLISH
3. TERMS OF USE OF OUR WEB SERVICES AND WEBSITE
4. PRIVACY POLICY

Please note: English translations are provided as an aid only. In case of discrepancies the Finnish version is legally binding.

SUOMEKSI
1. VERKKOPALVELUIDEN JA -SIVUSTOJEN KÄYTTÖEHDOT

Seuraavassa esitetään Versoteq 3D Solutions Oy:n (jäljempänä Versoteq) julkisten sivustojen käyttöehdot. Muodostamalla yhteyden tähän sivustoon, selaamalla sen sisältöä tai käyttämällä kyseistä sivustoa ilmoitat, että olet lukenut ja hyväksynyt nämä käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä tätä sivustoa.

Versoteq voi milloin tahansa muuttaa tai päivittää näitä ehtoja ja muita tämän sivuston tietoja. Sivuston tietojen ei luvata eikä taata olevan oikein, ajantasaisia tai täydellisiä. Versoteq ei vastaa mistään sivustonsa tai niillä esitetyn materiaalin käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

Tekijänoikeudet
Versoteq:lla on pääsääntöisesti tekijänoikeus sivuston sisältöön. Tätä sivustoa tai mitään sen sisällöstä ei saa kopioida, toisintaa, julkaista uudelleen, viedä, lähettää, jaella eikä käyttää johdannaisteosten laatimiseen ilman Versoteq:ltä etukäteen saatua kirjallista suostumusta.

Luottamukselliset tiedot
VersoCore -palveluun (https://core.versoteq.com) ladattavat tiedot ja tiedostosto (etenkin mahdolliset 3D-mallit) pidetään luodun käyttäjätunnuksen takana luottamuksellisesti. Versoteq varaa oikeuden ongelmatilanteissa tai palvelun kehitys tilanteessa tarkastaa tietoja jakamatta niitä eteenpäin, jotta mahdolliset ongelmatilanteet ja kehitystarpeet saadaan ratkaistua palvelussa.

Muualla Versoteq:n julkisissa sivustoissa (esim. https://www.versoteq.com) luottamuksellisia tietoja tai tietoja, joihin jollakin osapuolella on yksinoikeus, ei tule lähettää. Versoteq:lle lähetettyjä tietoja tai aineistoa ei katsota luottamuksellisiksi, ellei tietojen keruun yhteydessä toisin ilmoiteta. Tietojen tai aineiston lähettäjän katsotaan myöntävän Versoteq:lle rajoittamattoman ja peruuttamattoman oikeuden kopioida, toisintaa, julkaista, tallentaa, rekisteröidä, lähettää, julkisesti näyttää, esittää, muokata ja jaella edelleen aineistoa tai tietoja sekä laatia aineistosta tai tiedoista johdannaisteoksia ja muulla tavoin vapaasti käyttää aineistoa tai tietoja. Versoteq käsittelee lähettäjän henkilökohtaisia tietoja Versoteq:n tietosuojakäytäntöjen ja henkilötietolain mukaisesti (kts. Rekisteriseloste).

Liikesuhteet
Tämä sivusto saattaa sisältää linkkejä tai viittauksia muihin kuin Versoteq:n sivustoihin ja resursseihin. Versoteq ei anna mitään lausuntoa, takuuta tai sitoumusta ulkopuolisista sivustoista tai kolmansien osapuolien resursseista, joihin käyttäjä pääsee tämän sivuston kautta tai joista käyttäjä pääsee tähän sivustoon.

Linkki muuhun kuin Versoteq:n sivustoon ei ole osoitus siitä, että Versoteq vastaa kyseisen sivuston sisällöstä tai käytöstä tai tukee sen omistajaa. Versoteq ei myöskään ole osapuoli käyttäjän ja kolmansien osapuolien välisissä liiketoimissa eikä ole vastuussa niistä siinäkään tapauksessa, että käyttäjä on saanut tiedon kyseisistä kolmansista osapuolista Versoteq:n sivustosta tai siirtynyt tällaisten kolmansien osapuolien sivustoille Versoteq:n sivustossa olevan linkin välityksellä. Käyttäjä hyväksyy, että Versoteq ei vastaa tällaisten ulkoisten sivustojen tai resurssien käytettävyydestä eikä kyseisissä sivustoissa tai resursseissa olevista tai niiden välityksellä saatavista sisällöistä, palveluista, tuotteista tai muista aineistoista.

Sivuston turvallisuus ja yksityisyyden suoja
Versoteq:n sivustoilla kerätään automaattisesti joitakin alla kuvattuja tietoja kävijöistä. Versoteq ei kerää kävijöistä tietoa kaupallisiin tarkoituksiin. Versoteq ei myöskään myy tai muuten luovuta kerättyjä tietoja ulkopuolisille tahoille.

Evästeet
Sivustoillamme käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäistunnon ylläpitämiseksi. Teknisiin evästeisiin ei kerätä eikä tallenneta käyttäjän henkilötietoja. Sivuja voi käyttää myös ilman evästeitä, mutta tällöin jotkin toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.

Palvelintilastot
Tilastointitarkoituksia varten kerätään palvelimen lokitietoja, joista käyvät ilmi mm. kävijän IP-osoite, domain-nimi, käytetty selain ja selainversio, käyttöjärjestelmä, vierailun päivämäärä ja kellonaika, url-osoite josta kävijä on tullut sivustolle ja millä alasivuilla kävijä on käynyt. Edellä mainittuja palvelimen lokitietoja kerätään pelkästään tilastointitarkoituksiin. Kerätyt tiedot säilytetään turvallisesti käyttöpalveluja tuottavan yrityksen palvelimilla. Tietoihin pääsevät käsiksi vain palvelua ylläpitävät henkilöt Versoteq:ssa ja sivustoa kehittävissä yrityksissä.

Kirjautuminen, käyttäjätunnukset ja salasanat
Joissakin tapauksissa sivun tai sillä olevan palvelun käyttö edellyttää kirjautumista palveluun käyttäen käyttäjätunnusta ja salasanaa. Älä luovuta henkilökohtaista salasanaasi toiselle henkilölle. Versoteq ei koskaan kysy käyttäjiltä salasanoja puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse tai muulla tavalla. Versoteq pidättää oikeuden lukita tai sulkea käyttäjätunnuksen koska tahansa ilman ennakkovaroitusta. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä kohdassa Rekisteriseloste.

Lomakkeet ja asiointi, suojaus
Sivustoillamme tarjotaan lomakkeita ja erilaisia palveluita (mm. VersoCore -palvelu osoitteessa https://core.versoteq.com). Yhteys sivustoon on aina SSL-suojattu. Suojauksen tarkoituksena on estää muita näkemästä sivustolla käsiteltyjä tietoja.

Sivuston toiminta
Versoteq ei erikseen takaa sivuston tai palveluiden toimintaa tai saatavuutta.

2. REKISTERISELOSTE
Versoteq 3D Solutions Oy:n rekisterijärjestelmät

REKISTERIN NIMI
Versoteq 3D Solutions Oy:n (jäljempänä Versoteq) rekisteri, koostuen seuraavista osista:
● asiakasrekisteri
● uutiskirjeiden, kutsujen ja tiedotteiden lähetysrekisteri
● VersoCore palvelun käyttäjärekisteri
● muiden kyselyiden käsittelyrekisteri

REKISTERIN PITÄJÄ
Versoteq 3D Solutions Oy, Finnoonniitynkuja 4, 02270 Espoo. https://www.versoteq.com https://core.versoteq.com

REKISTERIN VASTUUHENKILÖ
Vastuuhenkilönä toimii toimitusjohtaja Rauno Huttunen. Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu huolehtia, että rekisterijärjestelmää käytetään asianmukaisesti mm:
● tarkistaa käyttöoikeudet tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa
● huolehtia tietojärjestelmän tietosuojauksesta
● huolehtia, että järjestelmän käyttö ohjeistetaan ja että käyttäjille järjestetään riittävä koulutus

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Rekisteriasioita hoitava henkilö on toimitusjohtaja Rauno Huttunen. Rekisterin hoitajan tehtävänä on toteuttaa käyttöoikeudet niiden myöntämisen jälkeen, antaa tarkempia tietoja rekisteristä sekä rekisteröidyn oikeudesta saada tarkistaa ja oikaista itseään koskevia tietoja.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Järjestelmän tarkoitus on pitää rekisteriä Versoteq:n asiakkaista ja VersoCore palvelun käyttäjistä (käytännössä yrityskäyttäjistä) asiakassuhteiden ja/tai palvelun käytön mahdollistamiseksi. Rekisteriä käytetään palveluiden tuottamiseen sekä palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaille. Tietoja käytetään Versoteq:n markkinointiviestinnän kohdistamiseen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Lisäksi rekisteri tukee tutkimustoimintaa ja tilastointia. Rekisteriä käytetään myös ongelmatilanteiden ratkaisemiseen sekä palvelun kehittämiseen sekä muiden toimintaamme liittyvien tietojen käsittelyyn.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista:
● etu- ja sukunimet ja/tai käyttäjätunnus
● yrityksen nimi / yhteisön nimi
● osoitetiedot (laskutus- ja toimitustiedot)
● puhelin- ja matkapuhelinnumerot
● sähköpostiosoitteet
● internet-osoitteet
● yhteydenottojen kieli
● asiakashistoria, lokitiedot
● muut lomakkeilla annetut lisätiedot
Rekisteri jakautuu useampaan osaan ja kaikissa osissa ei ole kaikkia edellä mainittuja tietosisältöjä.

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tiedot saadaan suoraan asiakkailta/käyttäjiltä; yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä.

SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja tallennetaan Euroopan unionin alueella sijaitsevien palvelinkeskusten lisäksi myös muualla maailmassa sijaitseviin palvelinkeskuksiin. Palveluntarjoajien ja muiden tietojenkäsittelijöiden kanssa on voimassa henkilötietojen käsittelyä rajoittavat sopimukset, joissa palveluntarjoajat vahvistavat noudattavansa Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Toimintakertomuksia, tutkimustoimintaa yms. varten järjestelmästä luovutetaan vain tilastotiedot, jotka eivät sisällä henkilötietoja.

REKISTERIN KÄYTTÖ
Rekisteriä käyttää Versoteq:n henkilökunta. Tietojen rekisteröinnistä ja päivityksistä vastaa oma henkilöstö. Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus ja samalla poistetaan käyttäjätunnus.

REKISTERIN YHDISTÄMINEN MUIHIN HENKILÖREKISTEREIHIN
Asiakasrekisteri on vain Versoteq:n käyttöön suunniteltu rekisteri. Päivittäminen tapahtuu asiakkaan antamien tietojen tai julkisesti saatavilla olevien tietojen (esim. www-sivustot) perusteella.

REKISTERIN SUOJAAMINEN
Rekisteriin sisältyvät tiedot ovat vain Versoteq:n käytössä. Rekisteriin ei kirjata henkilötunnuksia. Rekisteriin pääseminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus. Järjestelmä toimii Versoteq:n palveluntarjoajan ulkopuolisilla palvelimilla, joihin on pääsy ainoastaan teknisellä ylläpitohenkilöstöllä. Palvelimet sijaitsevat ympäri vuorokauden vartioidussa ja palosuojatussa palvelintilassa. Rekisterin tiedot varmuuskopioidaan automaattisesti säännöllisin väliajoin.

HENKILÖREKISTERIN JA REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN
Säilytetään tietojärjestelmään talletetut tiedot. Tietoja ei erikseen arkistoida. Asiakastietoja säilytetään tietokannassa. Tietovarastossa tiedot säilytetään toiminnan kannalta tarpeellisen ajan. Manuaalinen aineiston hävittäminen tapahtuu tarvittaessa.

REKISTERÖIDYN INFORMOINTI
Rekisteröinnin yhteydessä henkilölle annetaan tieto siitä, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään asiakasrekisterijärjestelmään tai palvelun käyttäjäksi. Tietojen tallentamisen yhteydessä tallennetaan myös vahvistus siitä, että käyttäjä on tutustunut Versoteq:n rekisteriselosteeseen. Järjestelmää koskeva rekisteriseloste on nähtävillä Versoteq:n verkkosivustolla.

TARKASTUSOIKEUS JA TIETOJEN KORJAAMINEN TAI POISTAMINEN
Rekisteröity voi esittää pyynnön rekisteritietojensa tarkistamiseen tai pyytää niiden poistamista. Henkilötietojen virheettömyys tarkistetaan tarvittaessa väestötietojärjestelmästä. Yrityksien tiedot tarkistetaan tarvittaessa kaupparekisteristä tai julkisilta verkkosivustoilta. Henkilö tai yritys voi esittää kirjallisesti tietojensa korjaamista tai poistamista rekisterin hoitajalle tai rekisterin vastuuhenkilölle. Pyynnön voi tehdä osoitteessa https://versoteq.com/about-us . Tietojen tarkistus tai poisto toteutetaan viipymättä. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa.

KIELTO-OIKEUS
Rekisteristä ei luovuteta tietoja ilman rekisteröidyn lupaa.

REKISTERIHALLINTO
Toimitusjohtaja Rauno Huttunen käyttää rekisterinpitäjänä rekisteriä koskevaa päätösvaltaa. Toimitusjohtaja päättää
● rekisterin kuvauksen ja rekisteriselosteen laatimisesta
● rekisterin käytöstä, tietosisällön ja käyttötarkoituksen määrittelystä, käyttöoikeuksien myöntämisestä, rekisteröidyn informoinnista ja tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tiedon korjaamisesta sekä tietojen luovuttamisesta
● rekisterin järjestelmäteknisestä ylläpidosta
● rekisterin suojaamisesta ja tietoturvan järjestämisestä, arkistoinnista ja hävittämisestä
● rekisterin vastuuhenkilön nimeämisestä ja hänen tehtävistään.
Rekisteritoimintoja toteuttavat Versoteq:n palveluksessa olevat henkilöt.

SISÄISET REKISTERITOIMINNAN OHJEET JA KOULUTUS
Sisäiset rekisteritoiminnan ohjeet laaditaan erikseen. Henkilöstön koulutus suunnitellaan erikseen.

IN ENGLISH

3. TERMS OF USE OF OUR web services AND WEBSITE
The following are terms of a legal agreement between you and Versoteq 3D Solutions Oy (later: Versoteq). By accessing, browsing, or using this website, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be bound by these terms. If you do not agree to these terms, please do not use this website.

Versoteq may, without notice to you, at any time revise these Terms of Use and any other information contained in this website. Information on this website is not promised or guaranteed to be correct, current, or complete, and this site may contain inaccuracies or errors. Versoteq assumes no responsibility (and expressly disclaims responsibility) for updating this site to keep information current or to ensure the accuracy or completeness of any posted information. The authenticity, invariability and updatedness cannot be guaranteed in all situations. Versoteq assumes no responsibility for any harm that may have been caused by visiting our website or using any material found on the website.

Immaterial rights, copyrights
As a rule, Versoteq has the copyright for all material on the website. This site and all content in this site may not be copied, reproduced, republished, uploaded, posted, transmitted, distributed, or used for the creation of derivative works without prior written consent from Versoteq.

Confidential information
Regarding the VersoCore service (https://core.versoteq.com) all data uploaded (3D files as well as other possible information tied to the 3D files or to the user) will handled as confidential information. While developing the service or incase of troubleshooting and service maintenance Versoteq may at some point access the data to solve the issues or develop the service.

Versoteq does not want to receive confidential or proprietary information from you through any other public websites (i.e. https://www.versoteq.com) by Versoteq. Please note that any information or material sent to Versoteq will be deemed not to be confidential, unless otherwise stated. By sending Versoteq any information or material, you grant Versoteq an unrestricted, irrevocable license to copy, reproduce, publish, upload, post, transmit, distribute, publicly display, perform, modify, create derivative works from, and otherwise freely use, those materials or information. You also agree that Versoteq is free to use any ideas, concepts, know-how, or techniques that you send us for any purpose. Personally-identifiable information that you submit to Versoteq will be handled in accordance with our privacy policy.

Business relationships
This website may provide links or references to non-Versoteq websites and resources. Versoteq makes no representations, warranties, or other commitments whatsoever about any external websites or third-party resources that may be referenced, accessible from, or linked to our site.
A link to a non-Versoteq website does not mean that Versoteq endorses the content or use of the external website or its owner. In addition, Versoteq is not a party to or responsible for any transactions you may enter into with third parties, even if you learn of such parties (or use a link to such parties) from Versoteq’s site. Accordingly, you acknowledge and agree that Versoteq is not responsible for the availability of such external sites or resources, and is not responsible or liable for any content, services, products, or other materials on or available from those sites or resources. When you access a non-Versoteq website, please understand that it is independent from us, and that Versoteq does not control the content on that website.

Safety of our web services
Some information described below is automatically gathered on our website. Versoteq does not gather this information for commercial purposes. We do not either sell or otherwise hand over the gathered information to third parties.

Session Cookies
Session cookies are used on our website to maintain a user session. User details are not gathered or saved in technical cookies. The pages can also be browsed without cookies, but some functionality may be affected.

Server Statistics
For statistical purposes, server log info is being gathered indicating the visitor’s IP address, domain name, the browser used and the type of browser, platform name, the date and hour of visit, URL of the site which a user visited prior to our site and the pages that were visited on our site. The above mentioned server log info are gathered for statistical purposes only. The gathered log info is being safely stored in the servers of a company producing user services. Access to the log info is restricted to Versoteq employees who maintain the service as well as to the corresponding staff of the service producing companies.

Log-in, User ID’s and Passwords
In some cases, the use of the page or the service available on it require logging in the service by user ID and password. Never give your personal password to another person. Versoteq will never ask for users’ passwords by phone, email, mail or in any other way. Versoteq reserves the right to lock or close any user account without prior notice.

Forms and Transactions, Protection
Our pages offer forms and different services (for example, registration forms for events). The connection to the site is always SSL protected. The purpose of protection is to prevent others from seeing the data processed on the page.

Availability of the website
Versoteq does not guarantee the availability or functionality of these web services or the website.

4. PRIVACY POLICY
Please note: English translations are provided as an aid only. In case of discrepancies the Finnish version is legally binding. Register databases in Versoteq 3D Solutions Oy

NAME OF REGISTRY
Registry database for Versoteq 3D Solutions Oy (later Versoteq), consisting of following parts:
● customer register
● register for sending newsletters, invitations and bulletins
● VersoCore service user register
● register for other web queries

REGISTRY OWNER
Versoteq 3D Solutions Oy, Finnoonniitynkuja 4, 02270 Espoo. https://www.versoteq.com https://core.versoteq.com

RESPONSIBLE PERSON FOR REGISTRY
The person responsible for the registry is CEO Rauno Huttunen. His responsibilities for ensuring that the registry is used for intended purposes include:
● check access rights frequently
● ensure proper security measures (including security updates)
● ensure that database users have adequate instructions for using the registry

RESPONSIBLE PERSON FOR REGISTRY DETAILS
The person responsible for registry details is CEO Rauno Huttunen. His responsibilities is to maintain access rights for users, give out information about the registry and inform customers about their rights for checking and updating their data.

THE PURPOSE OF THE REGISTRY
The registry contains a database of Versoteq’s customers and VersoCore service users, mainly business user accounts. The registry is used for producing services for customers and partners. The registry data is also used for marketing and dissemination targeting companies and persons. The data will not be shared with a third party. Anonymous usage data is used for research and statistics. The registry is also used for project management and other data received from webforms applicable for our operations to solve problem situations and to develop the service.

REGISTRY DATA
The data stored in the registry consists of the following details:
● first and last names and/or username
● company or organisation
● address details (also billing and shipping details)
● phone and mobile numbers
● email addresses
● internet addresses
● target language
● customer history, log data
● additional details given through webforms
The register consists of several parts and not all parts contain the previous details.

REGISTRY DATA SOURCES
The data is received directly from customers: companies, organisations and private persons. Additionally public databases may be used as source.

PERSONAL DATA SHARING GUIDELINES
Personal data will not be shared with third parties otherwise than permitted by current legislation. The data is stored in both EU/ETA server facilities as well as facilities outside the EU/ETA region. Versoteq maintains contracts with all of its service providers and data processors which state that they will adhere to EU General Data Protection Regulations. Anonymous data (excluding names and identifying details) may be exported for research purposes.

REGISTRY USAGE
The registry is accessed, maintained and edited by Versoteq personnel. Access to the registry is restricted and only available with a personal account and password combination. The account username is granted when access to the registry is opened and will be closed when the employees contract is terminated or if the employee is assigned to a different role in Versoteq.

THE REGISTRY IN RELATION TO OTHER PERSONNEL REGISTERS
The registry is solely for Versoteq’s use. Any updates will be performed by data submitted by customers or data available via public access.

SECURITY
All data in the registry is used only by Versoteq. No social security numbers (or similar details) are stored. Several service providers provide servers and storage space where the registry is stored. Servers are located in high security facilities with no unauthorized access. Register data is regularly backuped.

STORAGE OF PERSONAL DETAILS, REGISTRY DATA, ARCHIVING AND DISPOSAL OF DATA
Registry data is stored on a usage basis, archiving is not in use. The data is stored for the period for which the data is needed for the registry. Any expired data is deleted manually.

INFORMING REGISTERED PERSONS
In connection with signing up for events, newsletters or providing personal details through a webform, the customer is informed of their rights to their data that is stored into the registry. This Privacy Policy is accessible on the forumvirium.fi website.

RIGHT TO INSPECT, CORRECT OR REMOVE PERSONAL DATA
Persons have the right to inspect, correct or remove their stored data by request. The registry does not have classified person data. Person data is usually validated when entered (either through public databases or other public sources) or periodically. Companies or persons can request correcting their data by request to the register owner. Requests can be made at this address: https://versoteq.com/about-us The request will be replied to as soon as possible and then carried out. The registry does not include data for which these requests cannot be carried out.

RIGHT TO NON-DISCLOSURE
No data is exported or disclosed from the registry without written consent from the customer company or person.

REGISTRY MANAGEMENT
CEO Rauno Huttunen is the owner and maintainer of the registry. The CEO is responsible for
● maintaining the Privacy Policy and description of the registry
● usage policy and data model of the registry, granting access rights, informing registered persons, responding to requests for data inspection and maintaining data integrity
● technical administration of the registry
● security, archiving and backups, also any data deletions
● naming any additional responsible persons for the registry
The registry data is maintained collectively by Versoteq personnel.

INTERNAL INSTRUCTIONS AND TRAINING
Internal usage guidelines are maintained separately. Training is provided regularly.